Tips til hvordan styrke de gode øyeblikkene

Styrke det godeStyrke det gode

«Har du en god venn du tror på, besøk han ofte, for det gror kratt og høyt gress på den vei som det ikke vandres på» –  Håvamål

Forsvarspreget hjerne

Evnen til å være lykkelig og ulykkelig er noe vi alle naturlig er utstyr med. Det hele startet med utviklingen av vårt nervesystem. Hos mennesket er mesteparten av nervesystemet samlet i hjernen. Hjernen er der for å styre vår adferd, og for å hjelpe hjernen å ta gode valg har vi positive og negative følelser. De positive er der for å styre deg mot det som er godt, de negative for å styre deg bort fra det som er uheldig for deg.

Evolusjonen har gitt oss en forsvarspreget hjerne, som lett husker opplevde trusler og andre negative erfaringer. Vår oppmerksomhet styres automatisk mot det som oppleves negativt, og det gjør det vanskelig å bli oppmerksom på gode øyeblikk. Med bevisst trening kan vi «bygge om hjernen» slik at vi lettere kan oppdage og huske de gode opplevelsene.

Styrke det gode

Det er her livsstyrketrening og oppmerksomt nærvær er viktig. Når vi aktivt vender oppmerksomheten mot gode opplevelser, dannes nye nettverk i hjernen som gjør det lettere å legge merke til gode øyeblikk i fremtiden.

Også i godt voksen alder kan vi påvirke hjernens utvikling. Det hjernen fokuserer på vil den bli god på. Slik kan vi hjelpe hjernen vår til å bli flinkere til å oppdage og være med de gode øyeblikkene. Det handler helt enkelt om å stoppe opp, undersøke og dvele ved de gode opplevelsene.

Disse hverdagslige lykke opplevelsene forsvinner dessverre ofte raskt fra vår bevissthet. Mange ganger er vi ikke bevisst dem i det hele tatt. Når vi øver oss på å styrke vår livsstyrke, øver vi oss på å romme vanskelige følelser, men vi øver oss også på å tåle mer av de gode.

Så gledesfrø

Du kan forsterke effekten av det gode gjennom å skrive ned dine daglige positive opplevelser. Avslutt gjerne dagen med å skrive ned 5 ting som du er takknemlig for, som du har mestret eller du setter pris på. Å styrke det gode på denne måten er som å så små gledesfrø, og legge til rette for gode vekstvilkår for å oppdage de gode øyeblikkene og oppleve mer glede i ditt liv.

les mer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *