Hvile – en ferdighet alle kan lære

Hvile er en ferdighet alle kan lære.

«Når man har det travelt kan man stoppe opp og tenke etter. Og da har man det ikke travelt lenger» , Ole Brumm

Ole Brumm deler klokt om hvordan vi kan møte og forholde oss til travelhet i eget liv. Første skritt på veien til indre ro er å bli klar over egen travelhet. Oppdagelsen av våre tendenser, hva som skaper kaos og hvordan du møter dine kaos øyeblikk, handler blant annet om en sterk oppmerksomhets muskel.

Stress kommer ofte innenfra. Mental uro og tankekjør er en vanlig stressrespons. Tankerkjør handler i stor grad om bekymringer for det som har skjedd  og bekymringer for det som skal skje. Om døgnet domineres av tankekjør er det ikke rart om vi ikke klarer å finne hvile og ro.

For noen kan hvile oppleves som en fjern øy forbeholdt andre med en spesiell invitasjon. Men hvile er en ferdighet det går an å trene opp. Hvis vi ser på oppmerksomhetstrening som et tre, er hvilen selve rotsystemet på treet. Det betyr at du styrker treets røtter når du trener hvile.

Det er ulike veier å komme til hvile på, for eksempel via den fysiske kroppen i en restorative yoga sekvens. De fleste av oss er vant med å anstrenge seg for å komme dit de vil. Både når vi gjør restorative yoga, og når øver oss i mindfulness, så handler det om noe helt annet. Her handler det verken om å strekke eller tøye men å lære seg å forholde seg til det som enhver tid skjer, uten å ønske en annen erfaring. Her øver vi oss på å gjøre så lite som mulig, og stole på at det er godt nok akkurat slik det er. Den eneste oppgaven er å følge med på oppmerksomheten, legge merke til når denne vandrer, og lede den vennlig, og uten indre kommentarer tilbake når den vander. Forskning har vist at dette er svært stressreduserende.

Når vi trener hvile, styrker vi altså oppmerksomhetstreets røtter. Det er ikke noen motsetning mellom oppmerksomhet og hvile. Når du hviler og er oppmerksom, vil det fremme en opplevelse av fysisk og psykisk ro. Denne roen gjør at tankene automatisk vil senke farten, og det oppstår rom mellom tankene. I dette pauserommet kan du oppleve dyp hvile.

 

Teksten er inspirert av boken: Mindfulness og medfølelse.

les mer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *