Er du kjent med kraften i oppmerksom tilstedeværelse?

Er du kjent med kraften i oppmerksom tilstedeværelse?

«Be a master of the mind, not mastered by the mind» – zen proverb

Teksten over sier noe om kraften og mulighetene som er tilstede når vi er nærværende med oss selv, i vårt eget liv.

Hva vi tenker og gjør er begrenset av vår oppmerksomhet, og fordi vi ikke legger merke til det vi ikke legger merke til, er det lite vi kan gjøre for å endre oss, før vi begynner å legge merke til hvordan vår uoppmerksomhet former våre tanker, reaksjoner og handlinger.

Merker du sammenhengen mellom din oppmerksomhet og stress? Er du oppmerksom på hva som gjør at du blir fanget i en stress situasjon og hvordan du kan frigjøre deg? Svært ofte er det ikke stresset i seg selv, men hvordan vi møter det som avgjør hvilken effekt det har på kropp og sinn.

Tanker som gjør stress

 

 

 

 

 

Her kan yoga hjelpe oss. Yoga handler om å vende blikket innover og lytte til egen erfaring og øve på å akseptere denne. Å akseptere betyr ikke at vi liker vår erfaring, men at vi anerkjenner det som er. Vi jobber utifra det utgangspunktet som er,og med en styrket selvledelse i bunn, blir vi bedre til å velge mer hensiktsmessige måter å møte det som stresser oss på.  Slik blir yoga en mulighet til å bli mer bevisst tilstede i eget liv, det livet vi lever her og nå. Slik får vi innsikt i egne behov, ønsker og reaksjonsmønster.

Dersom vi var fri til å være helt tilstede her og nå, ville stresset være annerledes. Svært ofte er det bekymringen om det som var eller det som skal komme som skaper det indre stresset. Sinnets aktivitet næres gjennom minner og forventninger. Når vi praktiserer yoga og oppmerksom tilstedeværelse styrker vi evnen til å velge hva vi er oppmerksomme på. Her ligger nøkkelen til mestring av stress, hvor vi bevisst velger et annet fokus enn stress produserende tanker.

Har du lyst å styrke nærværet i ditt liv? Dette er noe av det vi øver oss på sammen på retreat.

les mer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *