Hvordan kan vi frigjøre kroppens naturlige vitalitet?

Kilden til vår vitalitet

«Everything that arises will also pass away»

De fleste erfarer hvordan livet er en øvelse i stadige overganger. Vi møter overganger i naturen rundt oss, gjennom ulike årstider. Vi opplever kroppens overganger fra barn, via ungdoms år til voksen, og vi går igjennom overgangsalder. Vi møter overganger i arbeidsliv, i samfunnet og er samtidig også et vitne til andre menneskers overganger. Disse overgangene preger oss, og vi har et valg om hvordan vi velger å møte nye faser i livet.

Hvordan møte livets mange overganger?

Vi kan bruke mye krefter og energi på å prøve å stå imot og kanskje fornekte? Når vi fornekter stenger vi av, og blokkerer livskraften gjennom våre strategier for kontroll av tanker og følelser. Det tapper oss for energi. Livskraften renner ut av oss som vannet i et badekar og etterlater oss tomme og med en konstant følelse av mangel. 

Å akseptere livet som det er

Alternativt kan vi velge å samtykke. Å samtykke handler mye om å forholde seg til nye faser i livet med større aksept og et åpent og ikke dømmende sinn. Det handler mye om å gi slipp på kontrollen og akseptere livet fremfor å kontrollere det.  Å samtykke kan også sammenlignes med å gi seg hen. Det er som om vi bevisst velger å flyte medstrøms i møte med det som er, framfor slik vi ønsker at livet skal være.

Når yoga blir en praksis din sjel har lengtet etter

Aksept og gi slipp er holdninger som vi øver på når vi går på yoga matten. Når dette integreres i øvelsene på matten kan yoga bli en praksis sjelen din har lengtet etter. For når vi lærer oss å flyte med livet fremfor å streve imot, kommer vi i en dypere kontakt med kroppens egen visdom. Da kan disse overgangene oppleves som en viktig transformasjon og gjøre oss til et helere menneske,  en som våger å leve livet fullt og helt. Resultatet kan være at vi gjenoppdager vår vitalitet og finner tilbake til en større balanse i vårt eget liv.

«Reconnect, revitalise and rediscover»

Dersom vi har en tendens til kun å være lykkelig så lenge livet oppfører seg på våre premisser, er det kanskje tid til å lese bruksanvisningen igjen, og sette av tid og rom til å rekalibrere? For til denne oppgaven trenger vi både forståelsen og gjenkjennelsen av at vi ikke er tankene og følelsene i sinnet. Vi trenger forståelsen av at de er objekter av opplevelser. I det øyeblikket vi henger fast i dem og ikke lar dem passere forbi stenger vi av. Vi blokkerer livskraften gjennom våre strategier for kontroll av vår erfaring og våre omgivelser.

Så for deg som ønsker et felleskap og noen å øve sammen med fremover, håper jeg vi sees på en bevisstgjørende yogahelg. For yoga og meditasjon er en praksis for livet, hvor vi blant annet øver oss på å gjenkjenne sinnets tendens til å identifisere seg med våre tanker og følelser. Det er også en praksis hvor vi får en direkte opplevelse med at alle erfaringer er forbigående, og at det å prøve å kontrollere våre erfaringer er til ingen nytte. I denne oppdagelsen ligger kilden til å gjenfinne vår livskraft og vitalitet. 

les mer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *