Slik kan du påvirke ditt nervesystem og få den dype søvnen tilbake

Slik kan du påvirke ditt nervesystem og få den dype søvnen tilbake

«Den som hviler, tar livsoppgaven på alvor. Den som undervurderer hvilen tar lett på oppdraget.» – Tomas Sjødin

Søvn og søvnkvalitet er noe jeg er opptatt av og bryr meg om. Jeg har selv, i lengre perioder av mitt liv, erfart store søvnproblem. Det har betydd netter helt uten søvn, og jeg vet hva dette gjør med kropp og sinn. Løsningen ble å ta min livsoppgave på alvor.  Det betød at jeg måtte bruke tid på å gjenopprette balansen. Det var gjennom yoga og meditasjon at jeg fant tilbake til hvilen, den fysiske og den psykiske hvilen, og ro i både kropp og sinn. Når dette var på plass, kom den dype søvnen tilbake.

God søvn kvalitet handler om å forstå egen kropp

Søvn er ikke en stabil faktor, den vil variere. I dag har jeg god søvnkvalitet, men jeg har fremdeles dager jeg ikke våkner uthvilt, og da lager jeg rom for en hvil. Nok søvn er et menneskelig behov, men ikke en menneskerett. God søvnkvalitet handler blant annet om ta bevisste valg gjennom dagen, og i tiden før vi går til sengs. Det handler også om innsikt i egen kropp og eget liv. Det handler om å være seg bevisst hvilke aktiviteter, tanker og gjøremål som girer oss opp og aktiverer. Det handler om å være oppmerksom på hva som fremmer ro og hvile. Det mye som er likt for de fleste av oss, men vi har også individuelle forskjeller. Hva som er rett for deg er det bare du som kan oppdage.

Har du lyst å utforske hvilen sammen med meg?

Om du ønsker å få den gode søvnen tilbake handler det om å forstå din kropp, og se nærmere på hva du fyller dagene dine med. Dette er noe av det vi øver oss sammen på mine kurs og retreater. Vi løfter opp i oppmerksomheten og ser nærmere på aktiviteter, tanker og gjøremål som er med å påvirke din søvnen. Og jeg tilrettelegger gjennom øvelser for at den enkelte deltager får utforske og erfare forskjellene mellom en aktivert kropp og en hvilende kropp. Slik får vi innsikt i hvordan vi selv kan legge til rette for å få den dype søvnen tilbake.

Jeg har stor fokus på egen hvile i tiden fremover. Både fordi vi nå går høsten og mørketiden i møte, og det er naturens invitasjon for å lage rom for hvilen. Om du har lyst å utforske sammen med meg har jeg flere arrangement fremover hvor vi har fokus på dette.

Helt til slutt vil jeg gjerne gi deg en myk utfordring: Finn deg et hvilested og lag rom for noen ineffektive, lykkelige, late rusle rundt dagdriver øyeblikk.

les mer

Tips til hvordan du kan gi slipp på tanker som ikke støtter deg

 

Tips til hvordan du kan gi slipp på tanker som ikke støtter deg

«Your mind is a wonderful servant but a poor master» – Alan Watts

Tankene våre skaper vår virkelighet og vår opplevelse i livet.  Det betyr at om dersom vi har for vane å generere bekymringer, så vil dagene våre  lett kunne domineres av dette.

La oss utforske litt sammen

Dette kan vi undersøke litt sammen. Om du vil så kan du løfte ordet ‘problem’ opp i din oppmerksomhet. Lukk øynene og gjenta i ditt indre ordet ‘problem’. Legg merke til hvordan dette ordet tar plass i din kropp. Så kan du stryke ut det ordet, og erstatte det med ordet ‘vennlighet’. Lukk øynene og gjenta ordet ‘vennlighet’. Undersøk hvordan dette ordet tar plass hos deg? Dukker det opp noen tanker? Hva føler du? Hva legger du merke til nå? Kanskje la du merke til noen forskjeller når du reflekterte over disse ordene?  Dette eksempelet kan illustrere hvordan tankene påvirker vårt humør. De er vårt filter i møte med livet og fargelegger vårt verdens bilde. Det er derfor verd å undersøke hvilke repeterende ord, tanker, og tema som regjerer i ditt sinn. Hvilket tonefall og hvilket humør har dine tanker i dag, og i går? Er du oppmerksom på dine tendenser? Har du flest støttende tanker? Har du flest nedlatende tanker? Hvordan påvirker disse tankene deg?

«You carry all the ingredients to turn your life into a nightmare. Don’t mix them, don’t mix them. You also have all the ingredients to make your life into joy, mix them mix them» – Hazif

Hva sier forskningen?

Evolusjonen har sørget for at vi skal ha fokus på overlevelse, og at vi derfor skal oppdage potensielle trusler og farer. Det betyr at hjernens dominerende tendens er å fokusere på feil og mangler. Sinnet har derfor et naturlig fokus på bekymringer og negative tanker. Om vi ikke er oppmerksomme kan dette fort påvirke vårt humør, og vår virkelighets forståelse. Dette blir som å leve med en forventning om at det lurer farer rundt enhver sving.

90 sekunders regelen

Hjerneforsker Jill Bolte Taylor forklarer hvordan våre tanker forsterker våre emosjoner. Hun beskriver at det tar 90 sekunder for en følelse å dukke opp og passere gjennom vårt emosjonelle nevro kretsløp. Dette gjelder kun dersom vi ikke heller bensin på bålet, og forer våre emosjoner ytterligere med våre tanker. Det betyr at dersom vi i uoppmerksomhet lar tanker og bekymringer regjere og repetere i det ubevisste, så kan de låse oss inn i vanskelige følelser i dagevis, eller i tiår. Mindfulness lærer oss å våkne opp fra denne negative tendensen. Og det økte nærværet hjelper oss å gjenkjenne, og bli oppmerksomme på tanken idet den dukker opp. Når vi oppdager at vi har falt inn i en negativ tankestrøm har vi faktisk et valg om vi ønsker å bli værende der. Vi kan lære oss å skille mellom tanker, og vi kan undersøke; hjelper denne spesifikke tanken oss?  Støtter den oss på noe vis? Eller skaper den ytterligere spenninger, og indre uro? Om vi oppdager at tanken ikke støtter oss, så har vi, når vi blir oppmerksomme på det, en gylden mulighet til å gi slipp. Slik blir mindfulness og meditasjon ikke bare en mulighet til å bli oppmerksom på våre tankstrømmer, men det gir oss også en mulighet til å forholde oss til våre tanker med en klokere respons.

For meg har min egen meditasjons praksis blitt en helt uvurderlig støttespiller. Og denne hjelper meg nå gjennom en veldig vanskelig periode i mitt liv. Dette vil jeg fortelle dere mer om i tiden som kommer.

les mer

Inspirasjons kanal for mørke kvelder

You can grow flowers or you can grow weedsInspirasjons kanal for mørke kvelder

“Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds…” – Osho

Å leve bevisst betyr for meg blant annet at jeg er oppmerksom på hvordan jeg bruker tiden. Da jeg for noen år tilbake hadde behov for en større sortering i eget liv, laget jeg en oversikt som hjalp meg å prioritere. Den lød slik: Hva ønsker jeg mer av i mitt liv? Hva ønsker jeg mindre av i mitt liv? Jeg listet opp med tanke på hva som ga meg energi og motsatt, hva som tappet meg for energi. Dette ble min guide til å ta bedre valg i hverdagen. Øverst på listen over hva jeg ønsket mindre av var TV titting. Jeg kuttet derfor i en lang periode helt ut TV. For meg var dette en nødvendighet, for å kunne lage rom til mer av det som gjorde meg godt. Denne listen ble en veiviser for meg, som guidet meg daglig og som jeg kunne hente fram når jeg falt av lasset.

Hvordan finne fram i jungelen av tilbud

I dag ser jeg på TV, men jeg er ganske så bevisst på hva jeg ser på. Jeg bruker TV som en inspirasjons kanal. Jeg har gjerne med meg en notat bok og noterer meg fine setninger, ord som fanger min oppmerksomhet, navn på inspirerende personer, alt som jeg ønsker å undersøke nærmere blir notert i min bok. Slik er det også når jeg leser bøker, artikler eller lytter til podkaster. Dette hjelper meg å finne fram i jungelen av tilbud, og det blir som et kompass som guider meg videre til min neste bok, til min neste dokumentar. Kanskje du vil ta dette tipset med deg videre på din vei? Uansett så tenkte jeg å dele hvor jeg har funnet inspirasjon i det siste. Tid er noe som opptar meg, og jeg har nylig sett disse dokumentarene som jeg varmt vil anbefale deg:

  • Hvorfor tiden flyr – Ta deg tid til å tenke over tiden. Det har en fransk lærer og elevene hans gjort. En fransk feelgood-dokumentar
  • Tidstyvene – Tiden vår er en verdifull ressurs som mange aktører gjør krav på. Hvordan kan vi ta tilbake kontrollen?

Om du liker å lese bøker som inspirerer kan jeg også anbefale deg å bli meg her: Lesesirkel

Aktiviteter vi velger å fylle dagene våre med; det vi leser, det vi tar inn av informasjon, og menneskene vi tilbringer tiden vår med, alt påvirker oss. Å velge klokere i jungelen av tilbud, kan hjelpe deg å bruke mer tid på det som gjør deg godt og det som gir deg energi.

les mer

Tips til hvordan du kan ta flere bevisste valg

Bevisste valgDet finnes to former for valg de som skjer i ubevissthet og de som taes i bevissthet.

«Your life is the sum result of all the choices you make, both consciously and unconsciously. If you can control the process of choosing. You can take control of all aspects of your life. You can find the freedom that comes from being in charge of yourself.» – Rober F. Bennett

Sokrates sa at det livet som ikke var gransket filosofisk, ikke var verd å leve. I dagens språk betyr det at et liv som leves ubevisst, ikke er verd å leve. Dette er sterke ord, og er ikke ment som en moralsk dom, men å gjøre oss oppmerksom på at det er likhetstegn mellom bevissthet og din opplevelse av å være levende.

Det er når du er oppmerksom tilstede i øyeblikket at du vil kunne oppleve fuglene tettere på, at været føles sterkere og stillheten mer erobrende.

Vi kan inspireres av eksistens filosofene til å undersøke; Hvordan kan jeg best leve dette ene livet som jeg har? Mindfulness og yoga er verktøy som kan hjelpe oss å styrke bevissthet i eget liv. I denne tradisjonen er veien til visdom gjennom konsentrasjon. Konsentrasjon innebærer å temme sinnet, og slik blir sinnet modent for innsikt. Med et stabilt sinn kan vi begynne å undersøke vår eksistens:

  • hva er det som får meg til å føle meg levende ?
  • hva er det som får meg til å føle meg uinspirert?
  • hva er det det som får hjerte mitt til å synge?
  • hva er det som får blodet mitt til å bruse?

Dette er innsikt som trengs for å ta valg i tråd med indre livs verdier. Dette er innsikt som kan hjelpe deg å lage rom til det du liker aller best. Dette er noe av det som vi øver på sammen når vi drar på retreat.

Om du vil starte å øve nå guider jeg deg her: Gratis meditasjoner . Øvelse gjør mester, og jeg heier på deg.

les mer

Regret-free living – Hvordan kan vi leve livet med større livsbevissthet?

livsbevissthet gir oss innsiktKan større livsbevissthet hjelpe oss å leve regret-free living?

«The tragedy of life is not death, rather, it is what we allow to die within us while we live»  – Norman Cousins

Bronnie Ware, en australsk sykepleier som jobbet med dødende pasienter, skrev for noen år tilbake en bok om hennes arbeid. Boken handlet om hva de som ligger for døden vanligvis angrer på. I disse samtalene, som handlet om «regret-free living», var det mange tema som gikk igjen. Svarene hun fikk kan kanskje hjelpe oss til leve livet med større livsbevissthet og større mot. Et av svarene var:

» Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mot til å leve et liv hvor jeg var sann mot meg selv, og ikke bare levde det livet andre forventet av meg»

Når jeg nå sitter og forbereder meg til en ukes retreat, har jeg lyst å rette søkelyset mot denne viktige innsikten. For når vi drar på retreat så lager vi rom for å undersøke livet vårt litt nærmere. På retreat får vi anledning til å erverve ny innsikt, for her ønsker vi å undersøke hvordan vi kan leve livet vårt med større livsbevissthet.

André Bjerke vil kanskje si at det handler om å være tro. ”Du skal være tro”, skriver han. Men når er du egentlig tro? Mot slutten av diktet svarer han selv: ”… når det som rørte ved deg ga tone. Når din egen puls gav rytme til handling. Når du var ett med det som sitret i deg da var du tro!”

Du skal være tro.

Men ikke mot noe menneske / som i gold grådighet / henger ved dine hender.

Ikke mot noe ideal / som svulmer i store bokstaver / uten å røre ved ditt hjerte.

Ikke mot noe bud / som gjør deg til en utledning / i ditt eget legeme.

Ikke mot noen drøm / du ikke selv har drømt … Når var du tro?

Var du tro / når du knelte i skyggen / av andres avgudsbilder?

Var du tro / når din handling overdøvet / lyden av ditt eget hjerteslag?

Var du tro / når du ikke bedrog / den du ikke elsket?

Var du tro /når din feighet forkledde seg /og kalte seg samvittighet?

Nei.

Men når det som rørte ved deg / ga tone. / Når din egen puls / gav rytme til handling.

Når du var ett med det som sitret i deg

da var du tro!

André Bjerke 

Hver og en av oss må finne egne svar på de store spørsmålene i livet. Hva bygger du livet ditt på? Hva gir deg opplevelse av mening og sammenheng? Når er du ett med det som sitrer i deg?

Dette er spørsmål som hører med til grunnleggende spørsmål i menneskelivet. Hva er viktig og helt uunnværlig for deg? Hvilke ord, hvilket budskap gir retning til livet ditt?

Regret-free living og livsbevissthet handler om sammenhengen mellom å høre og å gjøre. Om det solide som oppstår når det er sammenheng mellom egne verdier, egne valg, ord og handling.

les mer

Er du kjent med kraften i oppmerksom tilstedeværelse?

Er du kjent med kraften i oppmerksom tilstedeværelse?

«Be a master of the mind, not mastered by the mind» – zen proverb

Teksten over sier noe om kraften og mulighetene som er tilstede når vi er nærværende med oss selv, i vårt eget liv.

Hva vi tenker og gjør er begrenset av vår oppmerksomhet, og fordi vi ikke legger merke til det vi ikke legger merke til, er det lite vi kan gjøre for å endre oss, før vi begynner å legge merke til hvordan vår uoppmerksomhet former våre tanker, reaksjoner og handlinger.

Merker du sammenhengen mellom din oppmerksomhet og stress? Er du oppmerksom på hva som gjør at du blir fanget i en stress situasjon og hvordan du kan frigjøre deg? Svært ofte er det ikke stresset i seg selv, men hvordan vi møter det som avgjør hvilken effekt det har på kropp og sinn.

Tanker som gjør stress

 

 

 

 

 

Her kan yoga hjelpe oss. Yoga handler om å vende blikket innover og lytte til egen erfaring og øve på å akseptere denne. Å akseptere betyr ikke at vi liker vår erfaring, men at vi anerkjenner det som er. Vi jobber utifra det utgangspunktet som er,og med en styrket selvledelse i bunn, blir vi bedre til å velge mer hensiktsmessige måter å møte det som stresser oss på.  Slik blir yoga en mulighet til å bli mer bevisst tilstede i eget liv, det livet vi lever her og nå. Slik får vi innsikt i egne behov, ønsker og reaksjonsmønster.

Dersom vi var fri til å være helt tilstede her og nå, ville stresset være annerledes. Svært ofte er det bekymringen om det som var eller det som skal komme som skaper det indre stresset. Sinnets aktivitet næres gjennom minner og forventninger. Når vi praktiserer yoga og oppmerksom tilstedeværelse styrker vi evnen til å velge hva vi er oppmerksomme på. Her ligger nøkkelen til mestring av stress, hvor vi bevisst velger et annet fokus enn stress produserende tanker.

Har du lyst å styrke nærværet i ditt liv? Dette er noe av det vi øver oss på sammen på retreat.

les mer

Inspirasjon – til din hjemmepraksis

INSPIRASJON – til din hjemmepraksis

«Small steps. Deep work. What is unfolding next? » (Diane Long) 

Vi bygger velvære gjennom de valgene vi gjør hver dag. Det er ikke noe som bare plutselig skjer. Det som i starten kan oppleves som håpløst og hardt arbeid, blir etterhvert til en mulighet til å utforske, til å lytte og til å komme i kontakt. Når vi opplever gleden ved å oppdage noe nytt, når positive øyeblikk begynner å melde seg, begynner prosessen å drive seg selv. En positiv utviklingskurve er påbegynt.

Her får du litt inspirasjon og påfyll til din hjemme praksis.

Denne er til deg, en lydfil med en 75 minutter rolig og myk yoga sekvens. Finn fram matten din, en blokk om du har, en stropp/sjal og gjerne et teppe til meditasjonen til slutt. Vi starter liggende på gulvet, i kontakt med din naturlige pust:

Rolig yoga – 75 minutter

«What you do for yourself, any gesture of kindness, any gesture of gentleness, any gesture of honesty and clear seeing toward yourself, will affect how you experience your world. In fact, it will transform how you experience the world. What you do for yourself, you’re doing for others, and what you do for others, you’re doing for yourself »
– Pema Chödron

Vennlighets meditasjon er en øvelse hvor vi øver oss på å møte oss selv med samme raushet og støtte som du ville møtt en venn. Denne øvelsen er veldig fin syntes jeg, håper du liker den?

Vennlighetsmeditasjon

Det er viktig å finne en tid som passer med din timeplan, slik at ikke øvelsen i seg selv blir et nytt stress element. For noen passer en fast struktur, andre foretrekker en mer fleksibel løsning. Du vil møte hindringer på veien, det gjør vi alle, men ikke gi opp.  Dette er øvelser som fungerer så lenge du gjør de. Jeg heier på deg og ønsker deg masse lykke til på veien videre.

les mer

Soulfulness – er det tid for å fylle opp ditt sjelsliv?

SOULFULNESS – er det tid for å fylle opp ditt sjelsliv?

«How, after being all things to all people, can I become what I need to be for myself» – Joan Anderson

Noen ganger kan vi oppleve at livet virker tomt og meningsløst, selv om vi har mye i livet vårt som er bra. Mange kan oppleve at de har vært så opptatt med å være tilstede for, og på tilbudssiden for alle rundt seg, at de har glemt å være tilstede for seg selv. Clarissa Pinkola Estes kaller dette for «be all things to all people» complex. I boken «Kvinner som løper med ulver» skriver hun:
Women tend to take adequate time away to respond to crises of physical health, particularly of others, but neglect to make maintenance time for their own relationship to their souls. They tend to not understand soul as the central generator of their animation and energy. Many women drive their relationship to soul as if it were not a very important instrument. Like any instrument of value, it needs shelter, cleansing, oiling, and repair. Otherwise, like a car, the relationship sludges up, causes deceleration in a women’s daily life, causes her to use up enormous energy for the simplest tasks, and finally busts down, out on heartbreak ridge, away from town and telephone. Then it is a long, long walk home. 

Soulfulness er for deg som er klar for en indre opprydning. Om vi opplever at livet har blitt tomt og meningsløst, er det kanskje nødvendig å undersøke nærmere hvordan vi lever livet vårt. Kanskje har vi behov for en større reorientering? Vi kan starte med å undersøke om vi lever livet i tråd med egne verdier, i tråd med det som er viktig for oss. En indre opprydning kan hjelpe oss å finne tilbake til oss selv og slik kan vi fylle opp vårt sjelsliv.

Om du føler deg klar for å undersøke det som er viktig for deg, er dette spørsmål vi ser nærmere på når vi drar på retreat.

les mer

Sanselig matglede – blomkål curry

Sanselig matglede – blomkål curry

«Ikke kan vi tenke godt, elske godt eller sove godt, hvis vi ikke har spist godt», Virginia Wolf

Sanselig matglede handlet blant annet om å nyte mer. Vi kan plante mer av det gode i vårt liv dersom vi gir det gode mer av vår oppmerksomhet. Med dette som utgangspunkt inviterte Anne Tveit Knutsen og jeg til en inspirerende kurskveld i Sanselig Matglede. Her fikk deltagerne bli med på et nærende festmåltid for den helhetlige kroppen. Anne er visuell kunstner, og denne kvelden lekte hun seg med det visuelle uttrykket og dekket et kunstferdig bord. Vi hadde valgt en spennende vegetar meny, og deltagerne laget selv maten, og vi avsluttet med et felles helgrønt måltid. I tillegg til å lære smakfulle vegetar retter ønsket vi å bruke kvelden til å utforske hvordan vi kan nyte mer mens vi spiser. Vi brukte måltidet og rammene rundt for å komme i kontakt med, og nære det som gjør oss godt.

En av oppskriftene vi hadde denne kvelden var denne nydelige blomkål curryen, og den vil jeg gjerne dele med dere:

Grønn curry med kikerter, blomkål og bok choy
1 gul løk
2 ss finrevet fersk ingefær
1 blomkål
1 ts malt koriander
1 ts chilipulver
4-5 ts grønn currrypaste ( viktig å smake det til så det ikke blir for sterkt)
2 ts gurkemeie
1 dl vann
1 bokser kokosmelk
1 bokser kikerter ( 400 g)
bok choy – tilsettes til slutt og varmes opp i 3 minutter før servering
saft av 1 lime
salt, pepper
fersk koriander
olje til steking

Slik gjør du:
1. Finhakk løk, fin riv ingefær og del blomkål i små buketter.
2. Stek løken i et par minutter i en dyp stekepanne / wokpanne i litt olje. Tilsett blomkål, ingefær, malt koriander, chilipulver, currypaste og gurkemeie og stek et par minutter til.
3. Tilsett så vann og kokosmelk og rør alt godt sammen. Legg på lokk og la gryta småkoke i cirka 15 minutter eller til blomkålen har blitt mør.
4. På slutten av koketiden tilsettes skylte, avrente kikerter og bok choy
5. Smak til med lime, salt og pepper. Server med fersk, hakket koriander.

Så er det bare å nyte et deilig måltid i full tilstedeværelse.

 

les mer

Vi kan alltid starte igjen

Vi kan alltid starte igjen

“The important moment is the one in which you come back and begin again. Let go and begin again. It’s the most important part of the process, the transformative part.” – Sharon Salzberg

I overgangen til et nytt år, med den mørkeste dagen bak oss og lysere dager foran oss, har mange brukt tid på å reflektere rundt gode forsett. Kanskje har du tenkt tanken selv; at nå er tiden inne for å spise sunnere, for å trene mer og gjøre mer av det som gjør deg godt? Men ofter mister vi fort den nye gløden og det friske pågangsmotet og vi faller tilbake i gamle vaner.

Aksept og en vennlig holdning støtter deg i å ta gode valg

Kanskje du kjenner igjen tanker som; «dette kommer jeg aldri til å klare, det er ingen vits for meg å fortsette»?  Om du har det slik, er dette nettopp en gylden mulighet for å velge å møte deg selv med aksept og en vennlig holdning. For dette vil hjelpe deg å hente deg inn igjen, tilbake i dine nye rutiner. Kanskje kan du møte deg selv med en oppmuntrende tone og slik bli din beste støttespiller isteden? For eksempel, når du oppdager at du har falt av lasset, kan du forsøke å si til deg selv: «det er helt normalt å falle av lasset når du starter en ny vane. Men hvorfor ikke prøve nå ?» Slik starter du en god vane, som støtter din praksis, framfor å la deg demotiveres av egne sabotør tanker.

Starten på en positiv utviklingskurve

Det som i starten kan oppleves som håpløst og hardt arbeid, blir etterhvert til en mulighet til å utforske og lytte. Når vi opplever gleden ved å oppdage noe nytt, når positive øyeblikk begynner å melde seg, begynner prosessen å drive seg selv. En positiv utviklingskurve er påbegynt. Når du glemmer å ta valg i tråd med dine nye forsett, så er det bare å prøve vi igjen. Du trenger ikke vente til en spesiell anledning, ei heller til et nytt år.

Noen ganger trenger vi en ekstra dytt og støtte på vår vei. Kanskje du vil finne en veileder som kan støtte deg? Kanskje du har behov for inspirasjon, tid til å erfare, og virkelig kjenne på, det som gjør deg godt? Erfaring gir deg innsikt. Og denne innsikten er den beste støtten du kan ha for å ta gode valg, og fortsette din positive utviklingskurve.

les mer